Občina Šmarje pri Jelšah: Ob povezovalni cesti Dobrava bo postavljen prikazovalnik hitrosti

Foto: Pixabay.com

Po novem letu bo ob povezovalni cesti Dobrava postavljen prikazovalnik hitrosti. V polletni brezplačni najem so ga na Občini Šmarje pri Jelšah prejeli na osnovi uspešne prijave na razpis Javne agencije za varnost prometa.

Prijavo so oddali zaradi visoke stopnje ogroženosti ranljivejših skupin udeležencev v prometu, predvsem šolarjev, pešcev in kolesarjev. Na previsoke hitrosti voznikov so bili na Občini Šmarje pri Jelšah v preteklosti opozorjeni s strani številnih občanov, ukrepanje so predlagali tudi občinski svetniki in občinski svet za preventivo. Zaradi tega je tudi medobčinski inšpektorat na tej cesti večkrat opravil meritve hitrosti, ki so pokazale zaskrbljujoče rezultate.

Namen postavitve prikazovalnika je umiritev hitrosti voznikov na cesti, ki vodi skozi načrtovano stanovanjsko sosesko in do osnovne šole.

Občina Šmarje pri Jelšah