Občina Šmarje pri Jelšah je objavilo spodnje obvestilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.

V zadnjem času se na območju Krajevne skupnosti Sv. Štefan oz. na območju Občine Šmarje pri Jelšah pojavljajo primeri, ko neznanci odstranjujejo veljavno prometno signalizacijo, predvsem prometne znake, ki omejujejo hitrosti vozil. Takšna nerazumna ravnanja ogrožajo prometne udeležence, med katerimi so tudi naši družinski člani.

Javne ceste, med katere spadajo tudi občinske ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet, morajo biti opremljene s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udeležence cestnega prometa opozarja na nevarnost na cesti ali delu ceste, jim naznanja omejitve, prepovedi in obveznosti, jim daje potrebna obvestila za varen in neoviran promet ter jih vodi v prometu.
Zakon o cestah med drugim določa, da je prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo, za kar je zagrožena globa v višini 1.000 evrov. Poleg tega dejanja lahko pomenijo kaznivo dejanje.
Poleg omenjenih zakonskih določil nikakor ni primerno, da se katerakoli prometna signalizacija odstranjuje ali uničuje, saj je splošni namen prometne signalizacije javnega pomena. Kot že predpisi določajo, prometna signalizacija opozarja udeležence v prometu na nevarnosti, ki se lahko povečajo tudi zaradi tovrstnih početij. Zaradi takšnih neodgovornih ravnanj so lahko v prometu ogroženi tudi naši otroci.

Občane naprošamo, da v kolikor so jim poznane okoliščine nepooblaščenega odstranjevanja prometnih znakov, o tem obvestijo (tudi anonimno) tukajšnjo skupno občinsko upravo.

Občane tudi opozarjamo, da znakov ni dovoljeno odstranjevati za različne okrogle rojstno dnevne obletnice.

Marko Razboršek, vodja inšpektorata in redarstva

Vir: Občina Šmarje pri Jelšah