Občina Šmarje pri Jelšah obvešča: Čisto Šmarje 2023

V soboto, 1. aprila 2023, je na območju celotne občine Šmarje pri Jelšah potekala spomladanska čistilna akcija »Čisto Šmarje 2023«. Vključili so se predsedniki in člani svetov krajevnih skupnosti, društev, klubov in številni prostovoljci, ki so očistili brežine vodotokov, obcestne jarke, pešpoti, kolesarsko stezo in druge javne površine.

Občina Šmarje pri Jelšah se zahvaljuje vsem predsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti, ki so odlično usklajevali aktivnosti in k sodelovanju pritegnili društva in seveda krajane.

Prav tako se Občina Šmarje pri Jelšah zahvaljuje vsem krajanom, malim in velikim, mladim in starejšim, ki so se v tako velikem številu odzvali in dokazali, da jim urejeno in čisto bivalno okolje veliko pomeni, prav tako pa jim je pomembno sodelovanje, povezovanje in skupno družbeno odgovorno delo.

Občina Šmarje pri Jelšah