Občina Šmarje pri Jelšah obvešča o delni in občasni popolni zapori občinske ceste LC 396 082 Čoklc-Loka pri Žusmu od 8. marca 2021 do 15. aprila 20201. Zapora je potrebna zaradi sanacije plazu Voljčja jama.

Obvoz poteka po vzporednih cestah in je označen z ustrezno cestno prometno signalizacijo. Dela izvaja podjetje NIVO EKO, Žalec.

Vir: Občina Šmarje pri Jelšah