Občina Šmarje pri Jelšah obvešča: Popolna zapora starega nadhoda in parkirišča

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

Občina Šmarje pri Jelšah obvešča, da je od torka, 27. julija 2021, do petka, 1. oktobra 2021, zaradi obnove POPOLNA ZAPORA starega nadhoda in parkirišča za poslovno-trgovskim centrom v Šmarju pri Jelšah.

Dostava in prevzem blaga za poslovno-trgovski center bosta omogočena. Pešce prosijo, da uporabljajo novi nadhod, lastniki motornih vozil pa naj v času zapore za parkiranje uporabijo druga javna parkirišča v naselju.

Obnovitvena dela bo izvajalo podjetje Rafael, Sevnica.

Vir: Občina Šmarje pri Jelšah