Občina Šmarje pri Jelšah: Označeno mesto za polnjenje vozila Prostofer

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

Na parkirišču pri nekdanji občini je posebej označeno mesto za polnjenje električnega vozila Prostofer. Vozilo je opremljeno z nalepkami projekta, v sklopu katerega že skoraj štiri leta vozniki prostovoljci opravljajo brezplačne prevoze starejših občanov po različnih opravkih.

Da je vozilo v prometu prepoznavno, so ga opremili z nalepkami Prostofer in občinskim grbom. S posebnim prometnim znakom pa je označeno tudi mesto za polnjenje električnega vozila. Drugi vozniki električnih vozil na tem polnilnem mestu svojih vozil ne morejo polniti, zanje sta namenjeni sosednji polnilni mesti.

Voznike osebnih vozil na Občini Šmarje pri Jelšah prosijo, da na mestih, označenih za polnjenje električnih vozil, ne parkirajo svojih vozil.

Občina Šmarje pri Jelšah