V soboto popoldan je občan na facebook strani Občine Šmarje pri Jelšah postavil vprašanje o nedokončani cesti na območju Sladke Gore. Objava je bila objavljena še v eni od facebook skupin in bila večkrat deljena, na to temo so na Občini Šmarje pri Jelšah naknadno prejeli novinarska vprašanja. V sodelovanju z oddelkom za okolje in prostor, kamor sodi urejanje in vlaganje v cestno infrastrukturo, so pripravili naslednje pojasnilo:

Ureditev odseka lokalne ceste Sladka Gora–Dolga Gora sodi v sklop rednih vzdrževalnih cest, izvedba posodobitve ceste Mestinje–Lemberg pa sodi v sklop naložbenih vlaganj v cestno infrastrukturo.

Izvajalec vzdrževalnih del na Sladki Gori je pogodbeni izvajalec VOC Celje, ki je izvedbo zaključnega asfaltnega sloja načrtoval do petka, 2. oktobra, a del ni uspel opraviti. Površina za asfaltno podlago debeline -6 cm je bila pripravljena v sredo, 30. septembra. Po  pogovorih z izvajalcem bo asfaltiranje potekalo v teh dneh, odvisno od vremena.
Izvajalec investicijskih del v Lembergu je v postopku javnega naročila izbrano podjetje Kitak gradnje iz Rogaške Slatine. Obseg del in terminski načrti del v Lembergu so tako povsem ločeni od rednih vzdrževalnih del na Sladki Gori, zato tudi – ne glede na geografsko bližino – izvedba zaključnega asfaltiranja in vseh ostalih spremljajočih del ne more potekati sočasno.

Za vse izvajalce cestnih naložb velja zaveza, da v času trajanja del poskrbijo za ustrezno opozorilno prometno signalizacijo v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa in o prometni signalizaciji. V skladu s tem mora izvajalec zagotoviti stalni nadzor nad stanjem ceste in prometne signalizacije ter odpraviti vse pomanjkljivosti.

Po zagotovilih VOC-a se nadzor na Sladki Gori stalno opravlja, pri tem pa nadzorna služba ugotavlja, da je signalizacija večkrat prestavljena in včasih tudi odtujena. Nadzor v primeru ugotovljenih nepravilnosti pomanjkljivosti odpravi, tj. signalizacijo postavi nazaj oziroma jo nadomesti.

Udeležence v prometu v času izvedbe na cestni infrastrukturi prosijo, da vožnjo prilagodijo razmeram in upoštevajo prometno signalizacijo. Dela pač zahtevajo svoj čas, ob spremenjenih razmerah pa seveda tudi malo več pozornosti, potrpežljivosti in strpnosti.

Vir: Občina Šmarje pri Jelšah