Občina Šmarje pri Jelšah pospešeno ureja protipoplavno varnost z deli na zadrževalniku in čiščenju vodotokov

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

V občini Šmarje pri Jelšah s pomočjo Nivo Eko pospešeno gradijo prodni zadrževalnik. Prav tako bodo še letos očistili Šmarski in Bobovski potok in tako poskrbeli za večjo protipolavno varnost v občini. Dela financirajo iz sredstev direkcije Republike Slovenije za vode.

Omenjena direkcija je v oktobru naročila gradnjo manjšega prodnega zadrževalnika v Šmarju pri Jelšah in sicer pri izbranem izvajalcu Nivo Eko, d.o.o. Načrtovani zadrževalni bazen v velikosti 500m3 naj bi bil po načrtih končan že konec tega meseca. Naloga zadrževalnika bo, da se bo v njem zadrževal mulj, prod in tudi vejevje ter druga gozdna zarast, ki jo prinesejo narasle vode s sabo. Zadrževalnik bo ob močnejših nalivih lahko zadržal tudi nekaj vode.

V okviru protipolavnih ukrepov bo Nivo Eko še v tem letu tudi poskrbel za očiščenje struge Šmarskega potoka skozi naselje, vključno s pritokom Dvorskega potoka do železniškega mostu. Poskrbeli bodo tudi za očiščenje struge Bobovskega potoka na območju Belovega V teh delih se je namreč v strugi nabralo veliko nanosov, pretočnost pa ovira tudi bujna ali odmrla rečna vegetacija.

S tem bodo poskrbeli za nujnost protipoplavnih ukrepov in zaščito naselja Šmarje pri Jelšah in območij, ki so bila prizadeta ob letošnjih močnejših nalivih. Največ težav Šmarju povzroča potok izpod sv. Barbare, ki je hodourniškega značaja.

Težavo za ta del Šmarja predstavlja tudi dejstvo, da je struga do kulturnega doma odprta, potem pa se po starem dotrajanem kanalu voda zlije do Šmarskega potoka, v katerega se zliva pod mostom pri Mavrinu. Prav tako se je kamnit obok na več mestih že porušil kar onemogoča normalno čiščenje in izpiranje kanala.

M.I.

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah