Občina Šmarje pri Jelšah pridobila finančna sredstva za obnovo Dvorca Jelšingrad

Foto: Matic Javornik, Blaž Lah

Ministrstvo za kulturo bo sofinanciralo izvedbo projekta Kulturna doživetja Dvorca Jelšingrad, ki obsega rekonstrukcijo dela dvorca in oblikovanje treh novih digitaliziranih turističnih produktov.

Projekt bo stal 1.637.170 evrov, ministrstvo bo zagotovilo 1.064.521 evrov, od tega 528.870 v prihodnjem letu in 535.651 evrov v letu 2024. Občina Šmarje pri Jelšah bo za izvedbo projekta zagotovila 572.648 evrov, in sicer 34.140 evrov letos, preostanek pa do leta 2025.

»Hvala občinskemu svetu, ki je podprl odločitev o nakupu dvorca, zaposlenim v občinski upravi, na Razvojni agenciji Sotla in vsem, ki so sodelovali pri izdelavi projektne, investicijske in prijavne dokumentacije. Pridobili smo pomembna sredstva za prvi korak pri stabilizaciji in obnovi dvorca za prihodnje rodove. Z uspehom na razpisu smo pridobili čas, da bomo v prihodnjih letih, desetletjih dvorec obnovili do te stopnje, da bo ponovno služil svojemu namenu,« je ob prejemu sklepa ministrstva zadovoljen župan Matija Čakš.

Na javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost je občina prijavila delno obnovo dvorca Jelšingrad. »Naložba vključuje rekonstrukcijo ostrešja in strešnega venca, menjavo strešne kritine in statično stabilnost objekta, s katero bo objekt kulturne dediščine zaščiten pred nadaljnjim propadanjem. Naložba predvideva še ureditev dveh grajskih soban v pritličju za obiskovalce. V teh sobanah bodo obiskovalci s  pomočjo digitalnih orodij (VR očala)  spoznali nove turistične produkte Doživetje zgodovine dvorca, Grajska poroka in Igra golfa – pitch and putt,« vsebino predstavlja mag. Anita Reich, vodja oddelka za investicije.

Občina je za načrtovana dela že pridobila gradbeno dovoljenje in vsa ustrezna mnenja, projektna in investicijska dokumentacija sta izdelani. Predvidoma jeseni bosta objavljeni javni naročili za izvajalca del in nadzor. Z deli bi začeli v prihodnjem letu, po terminskem načrtu bo projekt zaključen v septembru 2025. Po zaključku naložbe bo občina dvorec v upravljanje predala Zavodu TŠM.

Načrta obnove preostalega dela dvorca občina še nima.

Vir: Občina Šmarje pri Jelšah