Občina Šmarje pri Jelšah se sooča z vandalizmom

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

V Šmarju pri Jelšah opažajo povečano število objestnih dejanj na javnih objektih, na kar na občini opozarjajo že dalj časa. V zavodu TŠM Šmarje pri Jelšah pozivajo k razmisleku o tem, v kakšni občini želijo občani živeti in kako lahko vsak od občanov pripomore k izboljšanju situacije na tem področju. Prvi korak je obsodba teh dejanj, zato so zbrali nekaj odzivov.

 Župan Šmarja pri Jelšah, Matija Čakš, dr. vet. med:

Spoštovani, v zadnjih dneh po koncu pouka, torej v času počitnic, z razočaranjem opažamo povečanje škode iz objestnosti,  ki je povzročena na različnih mestih oziroma točkah naše občine. Tako smo včeraj opazili popolnoma uničeno drevesno hiško, porisano z neprimernimi napisi. Že nekaj časa nas občani obveščajo o uničevanju nadhoda in podobno.

Vsak od nas – tako starejši, kot mlajši si želimo živeti v občini, ki je varna, lepa in, ki ponuja mnogovrstne načine preživljanja prostega časa. Vse, kar je bilo v tem kratkem času uničeno, je bilo namenjeno tistim, ki znamo in zmoremo v sožitju sobivati, si deliti in skrbeti za tisto, kar je skupno, naše. Za to, kar smo si prizadevali dolgo časa, je bilo v trenutku objestnosti  uničeno.

Dragi občani, verjamem, da so počitnice čas pričakovanja, razbremenitev in sprostitve, ki ste jih dolgo čakali. Vabim vas, da si svoj kotiček zabave ali miru poiščete, kjerkoli v občini, saj jo obnavljamo in gradimo za vas. Ne pozabite, da objestnost in vandalizem ne sodita v nobeno skupnost – ne v razred, ne v šolo, tudi ne po lokacijah občine, saj taka dejanja skupnost  razdirajo, ne pa povezujejo. Z skupnimi močmi in z ustvarjalnim navdušenjem dokažimo, da nam je mar zase, za drugega, za skupnost in gradimo most medsebojnega spoštovanja.

Skupaj smo odgovorni za to, da lokalna skupnost dobro deluje, da vzgajamo z zgledi in da ozaveščamo drug drugega o strpnosti,  enakovrednosti  in tudi o posledicah ter prevzemanju odgovornosti za lastna ravnanja.

Želim si, da ravnanja namernega uničevanja oz. vandalizma skupne lastnine nemudoma obsodimo, kot nedopustno, počitnice ter dopust pa preživimo mirno, v upanju, da se podobni dogodki ne bodo več ponavljali.

Direktorica občinske uprave občine Šmarje pri Jelšah, Patricia Goručan:

Šmarje pri Jelšah je lepo, urejeno, čisto, varno naselje in želim si, da takšno tudi ostane. Namerno in povsem nesmiselno uničevanje javne lastnine je nedopustno in obsojanja vredno. Vandalizem ostro obsojam in imam do njega ničelno toleranco, zato vse občane pozivam k spoštovanju ter skrbi za okolje in skupno lastnino. Le tako je namreč mogoče zagotoviti urejeno okolje in s tem visoko kakovost življenja v našem kraju.

Ravnatelj OŠ Šmarje pri Jelšah, Mitja Šket:

Osnovna šola je vzgojno-izobraževalni zavod. Poleg primarnega cilja, ki je  izobraževanje,  je šola  tudi vzgojna ustanova, na kar se zelo hitro pozabi. Šola se z Občino Šmarje pri Jelšah trudi in ureja vse naše šole in okolico le-teh za lepše in prijetnejše počutje vseh uporabnikov šolskih prostorov.

V zadnjem času pa, žal, opažamo povečan vandalizem, kar zagotovo ni vzor mlajšim generacijam. Veseli smo, da se šolski prostori uporabljajo tudi v popoldanskem času, a naj ne bo odveč prošnja, da te prostore vsak dan zapuščamo z zavedanjem, da smo za sabo pospravili in ničesar namerno uničili.

V primeru opaženega namernega uničevanja stvari in prostorov v šoli ali na igrišču z okolico v popoldanskem času pa prosimo, da obvestite šolo ali občino oziroma pokličete na policijsko postajo. Hvala.

Ravnateljica vrtca Šmarje pri Jelšah, Jelka Kitak:

Želja Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah, ob podpori Občine Šmarje pri Jelšah je otrokom zagotavljati čimbolj raznoliko in pestro okolje, v katerem se bodo počutili varno in brezskrbno. Sem spadajo tudi otroška igrišča ob obeh centralnih vrtcih v Šmarju – enoti Sonček in Livada, kakor tudi ob vseh podružničnih osnovnih šolah, kjer ima vrtec svoje oddelke in otroška igrišča, za katere skrbi in jih vzdržuje.

V zadnjih mesecih pa žal opažamo porast uničevanja igral, smetenja igrišč, lomljenje ograj na otroških igriščih, predvsem pri podružničnih osnovnih šolah v naši občini.

Za skupno lastnino smo odgovorni vsi, ki smo na kakršnikoli način vpeti v našo skupnost. Skupnost pa pomeni premik od individualnega k ostalim, k sistemskemu, širšemu razmišljanju, delovanju, za kakovostno delovanje celote, za skupno dobro.

Želeli bi, da bi vsak začutil igrišče kot svoje in to pokazal s svojim odnosom in skrbnostjo… Za dobrobit vseh. Za vse nas.

Direktor knjižnice Šmarje pri Jelšah, dr. Marko Samec:

Ko se vandalizira nekaj, kar je bilo zgrajeno, postavljeno ali urejeno z namenom izboljšanja življenja v našem okolju, s tem izkazujemo nespoštovanje do vsakega, ki živi v tej skupnosti. Vandalizem je pomanjkanje kulture odnosa do sočloveka.

Direktor Zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Ješah, Gregor Krajnc.

V našem zavodu si prizadevamo za čim širši nabor aktivnosti in možnosti preživljanja prostega časa. V sodelovanju z Občino Šmarje pri Jelšah in drugimi institucijami v občini tako omogočamo res pestro izbiro lokacij za kvalitetno preživljanje prostega časa mladim, športnikom in rekreativcem. S tem pa tudi ustvarjamo svojevrsten utrip kraja, ki ga lahko začutijo turisti, ki prihajajo k nam.

Z objestnostjo ne uničujemo le javne lastnine. Uničujemo prizadevanja tistih, ki se trudijo z delom ali vložkom ustvarjati pogoje za boljšo kvaliteto življenja vseh nas.

Osebe, ki so odgovorne za takšno početje so najverjetneje del naše skupnosti. Čas je da se pogovorimo, med prijatelji, v službi, znotraj družine. Čas je, da vsi skupaj obsodimo tovrstna dejanja in opozorimo na škodljive posledice!

Vir: Občina Šmarje pri Jelšah