V sklopu ukinitve nivojskih prehodov v občini Šmarje pri Jelšah bo ta mesec končana druga faza, v prihodnjem tednu nadaljujejo s tretjo fazo.


Rezultat druge faze je nova 265 metrov dolga občinska cesta do čistilne naprave Mestinje vzdolž poslovnih in skladiščnih objektov podjetij Vital in Stramex. Za zagotavljanje poplavne varnosti območja je ob cesti zgrajen približno 50-metrski visokovodni protipoplavni zid.

Že v začetni fazi projekta je bilo ukinjeno nivojsko križanje javne kategorizirane ceste Mestinje–Bratuša z železnico pri podjetju Vital Mestinje. Na tem prehodu je bilo v preteklosti več nesreč z materialno škodo in tudi s težjimi telesnimi poškodbami. V prihodnjih dneh bo vzpostavljeno varovanje z labirint ograjo. Na tem območju je urejena še nadomestna makadamska cesta v dolžini 600 metrov, ki je namenjena izključno za dostop do kmetijskih zemljišč. V prvi fazi je bila zgrajena še povezovalna cesta do objekta Mestinje 3.

Prva faza je stala dobrih 430 tisoč evrov, druga faza pa nekaj več kot 404 tisoč evrov, kar je v celoti zagotovilo Ministrstvo za infrastrukturo.

V prihodnjem tednu bo podjetje Rafael iz Sevnice začelo z izvedbo tretje faze, ki obsega izgradnjo 1,5 km ceste od čistilne naprave Mestinje do objekta Stranje 28, vključno z izvedbo prestavitve s korekcijo obstoječega nivojskega prehoda preko železnice v Stranju.

Fotografije lahko vidite tukaj.

Vir: Občina Šmarje pri Jelšah