Občina Šmarje pri Jelšah v energetsko obnovo osnovne šole na Kristan Vrhu

Foto: Matic Javornik, Blaž Lah

Občina Šmarje pri Jelšah bo v prihodnjih dneh pričela z energetsko obnovo podružnične šole na Kristan Vrhu. Župan Matija Čakš je v torek z Mitjo Mlačnikom, direktorjem podjetja Kuponko iz Šentjurja, podpisal pogodbo za izvedbo del.

Vrednost naložbe znaša 828.643 evrov in vključuje toplotno zaščito zunanjih sten, toplotno zaščito stropa proti neogrevanemu podstrešju, zamenjavo dela stavbnega pohištva, rekonstrukcijo kotlovnice, zamenjavo razsvetljave in vgradnjo opreme za izvajanje energetskega monitoringa. Rok za izvedbo delo je konec oktobra.

Načrtovano energetsko obnovo so v partnerstvu z Občino Polzela prijavili na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 v okviru OP-EKP 2014-2020 Ministrstva za infrastrukturo. Operacija vključuje energetski sanaciji podružnične šole Kristan Vrh in  zdravstvene postaje na Polzeli. Višina sofinanciranja znaša 426.225 evrov, od tega prejme Občina Šmarje pri Jelšah 248.865 evrov sofinancerskih sredstev, Občina Polzela 177.359 evrov. Vodilni partner operacije je Občina Šmarje pri Jelšah.

Avtor: Občina Šmarje pri Jelšah