Občina Šmarje pri Jelšah: V prihodnjem letu rekonstrukcija križišča na Smehovem bregu

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah
Križišče glavne ceste Šentjur–Mestinje z lokalnima cestama na Smehovem bregu bo predvidoma do prihodnje jeseni preurejeno, je zapisano na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah. Naložbo bo v celoti financirala Direkcija za infrastrukturo, kjer so prisluhnili apelom Občine Šmarje pri Jelšah po nujnosti preureditve križišča za večjo prometno varnost. V sklopu načrtovanih preureditvenih del bo urejena tudi kolesarska povezava. Za izvedbo predvidenih del je bilo v postopku javnega naročanja izbrano podjetje GAAL gradnje iz Sel pri Podčetrtku.
Izvajalec bo tako v prihodnjem mesecu že začel s prvimi pripravljalnimi deli, kot so zakoličbe, podiranje in odstranjevanje dreves … Z obsežnejšimi gradbenimi deli bodo predvidoma začeli v januarju, odvisno od vremena.
Zaradi načrtovanih del bodo na glavni cesti delne zapore. Pristojna direkcija je izdala dovoljenje za delno zaporo državne ceste od 6. novembra 2023 od 7. ure do 4. oktobra 2024 do 17. ure. Promet bo v času zapore potekal izmenično enosmerno, urejen bo s semaforji. V času izvedbe pripravljalnih del bodo zapore občasne in krajše.
Občina Šmarje pri Jelšah