Občina Šmarje pri Jelšah v poletnih mesecih uresničuje načrtovane posodobitve cestne infrastrukture in pridobitve za večjo varnost udeležencev. Nekatere naložbe občina izvaja v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi. Na posameznih odsekih cest so dela že končana, ponekod v zaključni fazi.

Rezultate opravljenega dela ponazarjajo fotografije, ki si jh lahko ogledate ne tej povezavi.