Občina Šmarje pri Jelšah začela z izdelavo Občinske celostne prometne strategije

Foto: Pixabay.com

Občina Šmarje pri Jelšah je začela s postopkom izdelave Občinske celostne prometne strategije (OCPS). Izdelavo strateškega dokumenta delno financira Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju od 2021 do 2027. Izvajalec projekta je Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru.

OCPS je ključni dokument, ki bo določil smernice za razvoj prometnega sistema v občini v prihodnjih letih. Cilj OCPS ni le razvoj nove prometne infrastrukture, temveč izboljšanje prometne situacije z učinkovitimi, varnimi in trajnostnimi rešitvami za mobilnost, z osredotočanjem na hojo, kolesarjenje in javni prevoz ter upoštevanjem lokalnih potreb. Projekt želi poudariti zavezanost k trajnostni mobilnosti in izboljšanju kakovosti življenja.

Da bi dosegli te cilje, je ključnega pomena sodelovanje in mnenje širše javnosti, saj želijo,  da strategija odraža želje in potrebe vseh občanov. V letu dni bodo organizirali številne javne dogodke, delavnice, javne razprave, ankete in intervjuje, kjer bodo lahko občani izrazili svoje mnenje, želje in ideje za prihodnost prometa v občini Šmarje pri Jelšah. Njihov cilj je oblikovati prometni sistem, ki bo trajnosten, varen in dostopen za vse občane in obiskovalce občine. Zavedajo se, da so različne skupine v njihovi skupnosti lahko izpostavljene različnim izzivom in potrebam v prometnem okolju. Zato bo poseben poudarek namenjen specifičnim potrebam ranljivejših skupin, katerih mnenja in priporočila bodo ustrezno upoštevana v strategiji.

Skozi proces izdelave OCPS si prizadevajo okrepiti zavest o pomenu trajnostne mobilnosti in spodbuditi dialog med občani in odločevalci. Ideje in predlogi širše javnosti bodo ključni pri oblikovanju rešitev, ki bodo izboljšale dostopnost, varnost in kakovost življenja v občini. Javnost bodo o vseh dogodkih redno obveščali na občinski spletni strani in družbenih omrežjih.

Občina Šmarje pri Jelšah