Pri rekonstrukciji dela Keršove ulice v Vojniku, od Zdravstvene postaje Vojnik (kar zajema cestišče, vodovod, kanalizacijo, telekomunikacijske vode in pločnik) do občinske stavbe, je bila na odseku vzporedno z Zdravstveno postajo v izkopu gradbenih del za vodovod odkrita kamnita struktura sestavljena iz večjih kamnitih blokov peščenjaka v širini 0,90 m in dolžini približno 95 m.

Omenjeno področje spada v območje zaščitene kulturne dediščine in zato so delavci Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije vseskozi prisotni na gradbišču zaradi nadzora in pregleda morebitnih arheoloških odkritij. Do sedaj so odkrili zgoraj navedeno kamnito strukturo, zato so bila gradbena dela večkrat prekinjena, da so lahko opravili svoje delo, to je čiščenje in evidentiranje arheološke najdbe.

 

Po analizi franciscejskega katastra  iz leta 1825 na tem mestu ni bilo vrisanih nobenih stavb, prostor pa je tudi takrat funkcioniral kot cestišče. Iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije menijo, da je bila odkrita struktura ali del podpornega zidu ceste ali pa kamnita utrditev roba cestišča. Do sedaj zbrani podatki kažejo, da se podporni zid kamnite utrditve roba cestišča konča pri občinski stavbi, vendar se tega z gotovostjo ne da trditi.

 

Na spletni strani Občine Vojnik so še zapisali, da upajo, da bodo gradbena dela rekonstrukcije Keršove ulice potekala čim bolj tekoče in brez večjih prekinitev zaradi evidentiranja arheoloških odkritij. Ob upoštevanju določil ZVKD-ja se bodo trudili, da bodo gradbena dela čim prej končana.

Avtor Boštjan Švab, Občina Vojnik.