Občina Vojnik v vizijo in strategijo 2020-2030 vključila tudi občane

Občina Vojnik je celovito pristopila k oblikovanju vizije in strategije (VIS) razvoja občine za obdobje 2020-2030. S tem projektom na občini želijo na podlagi analitičnega pristopa pri katerem sodelujejo in bodo še naprej sodelovali z lokalnim prebivalstvom doseči konsenz o viziji in smereh razvoja njihove lokalne skupnosti, ki bo temeljila na vrednotah tamkaj živečih ljudi.

Ker želijo na Občini Vojnik k sodelovanju privabiti čim širši krog prebivalcev bo njihova strategija temeljila na anketah prebivalcev občine. Prav tako bodo v projekt vključili tudi prebivalce sosednjih občin ter rezultate delavnic o viziji in strategiji. Prvi delavnici VIS sta bili izvedeni že 15. 3. 2018 in 16. 3. 2018. V obdobju med 15. marcem in 16. aprilom so izvedli raziskavo javnega mnenja pri naključno izbranih občanih Občine Vojnik in občanih njihovih sosednjih občin. S to raziskavo so na občini pridobili informacije  in videnja občanov o razvoju občine v prihodnje na petih področjih oziroma stebrih razvoja občine. Tako so dobili informacije za področje gospodarstva, prometa, okolja, izobraževanja in kakovosti življenja.

V raziskavo je bilo vključenih 214 občanov Občine Vojnik in 120 prebivalcev sosednjih občin. Prebivalci sosednjih občin so najvišjo oceno namenili kakovosti bivanja v Občini Vojnik. Občani Občine Vojnik pa so najbolje ocenili materialne pogoje v osnovnih šolah in otroških vrtcih. Malo nižjo oceno so pridobili oskrba z vodo, urejenost pokopališč, varnost bivanja, ravnanje z odpadki in duhovna oskrba. Najslabše so občani ocenili kolesarske poti, urejenost pločnikov, ponudbo delovnih mest in turistično ponudbo.

Občani Občine Vojnik si želijo, da občina na področju gospodarstva poskrbi za obrt, podjetništvo in visokotehnološka podjetja. Na področju turizma želijo, da občina uredi kulturno in sakralno dediščino, naravo, prireditve in šport. Na področju kmetijstva ekoproizvodnjo, samooskrbo in lokalne blagovne znamke. Na področju kakovosti bivanja si občani želijo, da občina poskrbi za visoko kakovost življenja v čistem, zdravem in varnem okolju z dobro infrastrukturno opremljenostjo, odlično zdravstveno oskrbo, odlične pogoje v vzgojno-varstvenih ustanovah ter dobro kulturno in športno ponudbo. Želijo si tudi prijetnega okolja, ki bo privlačno za mlade družine.

 

M.I.