Kot smo na našem portalu že poročali v Vojniku pospešeno opravljajo aktivnosti, ki jim bodo omogočila pridobitev kolesarske povezave Celje-Vojnik-Slovenske Konjice. Sedaj pa pospešeno iščejo rešitve za izgradnjo kolesarske povezave Celje-Vojnik-Dobrna. Tako je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo že pripravila projektno nalogo, na osnovi katere bo objavljen javni razpis za izdelavo projektov PZI.

Tako bi po zagotovilih Občine Vojnik dejavnosti stekle še v letu 2018, ko naj bi bili predani tudi vsi projekti. Projekte v celoti financira Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Tako se bo kolesarska povezava v Občini Vojnik navezovala na kolesarsko pot Celje-Vojnik in sicer v Škofji vasi za gostiščem Medved, kjer se pot nadaljuje proti Arclinu pri reki Hudinji in potem poteka do Vojnika po obstoječi makadamski poti do Vojnika.

V drugem delu bo pot vodila proti SZ do doline reke Hudinje in Dobrnice mimo Višnje vasi (grad Tabor), skozi naselje Kaplja do krožnega krožišča ob regionalni cesti Višnja vas-Nova Cerkev in se bo nadaljevala po obstoječih in novih makadamskih in asfaltnih poteh ob reki Dobrnica vse do Lemberga in v nadaljevanju do meje z občino Dobrna. Omenjeni projekt je združen v naziv regijskega projekta savinjske regije: Izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje-Vojnik-Dobrna za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti s partnerji v projektu Mestne občine Celje, Občine Vojnik in Občine Dobrna ter nosilcem projekta, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo.

Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajne mobilnosti naj bi po trenutnih ocenah znašala 5.214.388,00 evrov. Vsi udeleženci v projektu so zaprosili za sredstva v višini 3.340.180,00 evrov. Tako naj bi zgradili 19,58 kilometrov kolesarskih povezav, od tega jih v Občini Vojnik leži 9,96 kilometra. Rezultate prijave pričakujejo že v letošnjem letu in tako na Občini Vojnik z optimizmom načrtujejo pričetek gradnje kolesarske povezave v prihodnjem letu.

 

M.I.