Občina Vransko obvešča: Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali

Foto: pixabay.com

Občina Vransko je na Portalu javnih naročil objavila Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Vransko za obdobje 5 let.

Dejavnost, ki je predmet koncesionirane javne službe obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje odlova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.

Rok za oddajo ponudb je torek, 25. 7. 2023, do 10. ure.

Pričakujemo, da se bo s podelitvijo koncesije pričelo sistematično reševanje vedno bolj pereče problematike zapuščenih živali, ki je v največji meri žal posledica neodgovornega skrbništva živali.

Občina Vransko