Občina Vransko: Še se lahko prijavite za delo v volilnem odboru na volitvah v Evropski parlament 9. junija

Foto: Pixabay.com

Polnoletne občane, ki bi v nedeljo, 9. junija 2024, želeli delati v volilnih odborih na voliščih v občini Vransko, vabijo, da jim do ponedeljka, 25. marca 2024 izpolnjen in podpisan obrazec soglasja v prilogi posredujejo na enega od naslednjih načinov:
– pošljejo na elektronski naslov [email protected];
– pošljejo po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko;
– prinesejo osebno v tajništvo Občine Vransko, Vransko 59 .

Prejete predloge bodo posredovali Okrajni volilni komisiji v Žalcu.

Članom volilnih odborov za delo v volilnem odboru pripada nadomestilo (plačilo) v skladu z zakonom.

Občina Vransko