Javna pot Brode-Tešova, ki je pretežno v makadamski izvedbi, je bila močno poškodovana najprej v neurju s poplavami in točo 8. junija 2018, nato pa še dodatno v neurjih v začetku julija 2019, zaradi česar je del javne poti od takrat zaprt za ves promet.

Občina Vransko je sanacijo javne poti, ki predstavlja alternativno oz. obvozno prometno povezavo naselij Tešova, Čreta, del Jeronima in del Sela pri Vranskem z Vranskim, že leta 2018 uspešno uvrstila v državni program za odpravo posledic naravnih nesreč, po vrstnem redu prioritet pa je prišla na vrsto za obnovo šele v letošnjem letu. Najugodnejši ponudnik v postopku oddaje javnega naročila, Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija Sašo Cizej s.p. iz Prekope, tako v teh dneh na trasi izvaja sanacijska dela v vrednosti nekaj več kot 33.000 evrov.

Po zaključeni sanaciji bosta odseka javne poti, od katerih eden predstavlja že omenjeno obvozno povezavo, drugi pa dovozno cesto do stanovanjskih objektov, tudi asfaltirana.

Vir: Občina Vransko