Občina Žalec obvešča: Poslovna cona Žalec

Foto: Občina Žalec

Pomladansko vreme je omogočilo tudi nadaljevanje gradbenih del  v Poslovni coni Žalec – južno od železnice v sklopu II. faze

Konec februarja je izvajalec del podjetje Tegar d.o.o. iz Velike Pirešice nadaljeval z deli v sklopu druge faze projekta urejanja cestne infrastrukture na območju Poslovne cone Žalec – južno od železnice, natančneje začeli so z gradbenimi deli na cesti B in D znotraj zazidalnega načrta Poslovna cona Žalec – južno od železnice.

Zgradili so že fekalni kanal v dolžini 150 metrov s priključkom na razbremenilni objekt na jugozahodnem robu poslovne cone, meteorno kanalizacijo v dolžini 110 metrov z jaški cestnih usedalnikov, drenažo za odvajanje talnih vod, vodovod s priključki iz duktilne litine v skupni dolžini 180 metrov, razvod srednje napetostnega in nizko napetostnega elektro omrežja in položili zaščitne cevi za CATV/TK. Cesti B in D bosta, če bo tudi vreme še naprej naklonjeno, dokončani v pogodbenem roku, ki je 30. marec.

Občina Žalec  je gradbeno pogodbo s podjetjem Tegar d.o.o. iz Velike Pirešice sicer podpisala  lani 17. septembra, z deli pa so pričeli konec lanskega oktobra. Gradbena dela v okviru te pogodbe zajemajo novogradnjo dveh cest (B in D) in rekonstrukcijo dela lokalne ceste št. 490162 »Ob Železnici« na odseku od križišča s Cesta na Lavo do podjetja Zagožen d.o.o. v skupni vrednosti 318.620 evrov z davkom.

Rekonstrukcijo ceste so skoraj do konca opravili že jeseni, a v zaključni fazi zaradi poslabšanja vremena niso mogli izvesti zaključnega sloja asfalta. Gre namreč za vgradnjo polimernega asfalta, za kar so potrebni ustrezni vremenski pogoji. Rekonstrukcijo z izvedbo zaključnega sloja bodo tako dokončali predvidoma v mesecu marcu oz. hkrati z izvedbo asfaltov na novogradnji ceste B in D. Na novogradnji ceste B pa so že jeseni opravili sondažna dela in odstranili humus do nivoja planuma po projektu, a so bila prav tako prekinjena zaradi neugodnih vremenskih razmer, nadaljujejo pa se sedaj.

SPLOŠNE INFORMACIJE O II. FAZI IN O ŽE IZVEDENIH DELIH NA OBMOČJU PC ŽALEC – JUŽNO OD ŽELEZNICE:
Novogradnja cest B in D obsega dela na skupni dolžini 145 metrov s pločnikom, vodovodom, fekalno in meteorno kanalizacijo ter kanalizacijo za NN elektro razvod. Pogodbena cena gradbenih del podjetja Tegar iz Velike Pirešice z vključenim DDV za ta del je 208.953 evrov. Rekonstrukcija Ceste ob železnici«  v skupni dolžini 90 m s pločnikom kolesarsko stezo, vodovodom, fekalno in meteorno kanalizacijo, ki jo bo ravno tako opravilo podjetje Tegar, pa znaša z DDV 109.668 evrov. Skupna vrednost opravljenih gradbenih del v skladu s podpisanimi pogodbami torej znaša 318.620 evrov z DDV.

Spomnimo, na tem območju je Občina Žalec v lanskem letu že zgradila Cesto A (pravokotno na Cesto ob Železnici pri podjetju Zagožen) v dolžini 138 metrov s pločnikom, vodovodom, fekalno in meteorno kanalizacijo ter kanalizacijo za NN elektro razvod.  Gradbena dela v vrednosti  260.694 evrov z DDV je opravilo podjetje VOC Celje d.o.o.. Novi cesti B in D pa sta nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture na območju poslovne cone. Skupaj z rekonstrukcijo dela Ceste ob železnici pa zaokrožujeta gradnjo in obnovo komunalne infrastrukture na tem območju.

Vsa omenjena dela, ki so v sklopu tega projekta že potekala in bodo še s sklopu II. faze, skupaj znašajo skoraj 580 tisoč evrov (natančno 579.314 evrov z DDV).

Vir: Občina Žalec

 

Uredništvo