Občina Zreče: Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Zreče razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem na območju občine, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznejna oz. sproščena ali na novo pridobljena. Prav tako so predmet razpisa tudi stanovanja, na katerih bo občina pridobila razpolagalno pravico s strani Stanovanjskega sklada RS.

Vloge s prilogami ter dokazilom o plačani upravni taksi lahko prosilci oddajo osebno ali po pošti do vključno 27. 7. 2021.

Več in podrobneje v priloženem razpisu in prijavnem obrazcu, ki ga najdete na tej povezavi.

 

Vir: Občina Zreče