Občina Zreče obvešča: Otvoritev ob zaključku dograditve in nadgradnje brunčanih poti na območju Lovrenških jezer

Foto: Občina Zreče

V sklopu projekta Pohorka, z uradnim nazivom “VIZIJA POHORJE 2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju”, je Občina Zreče kot projektni partner dogradila in nadgradila brunčane poti na območju Lovrenških jezer.

Uradne otvoritve, ki je potekala 15. septembra 2021 so se udeležili predstavniki vodilnega partnerja projekta RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o. ter ostali projektni partnerji Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN), Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Občina Mislinja in Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica.

Z novo in obnovljeno pohodno infrastrukturo na označenih in obstoječih planinskih poteh se bo občutno zmanjšala hoja izven označenih poti na širšem območju Lovrenških jezer, kar bo pomembno prispevalo k izboljšanju stanja ohranjenosti habitatnega tipa barjanskih gozdov. Obnova brunčanih poti na območju Lovrenških jezer je potekala na trasi obstoječe poti v dolžini 265m, ki je že bila umeščena v prostor. Dogradila pa se je nova trasa od Lovrenških jezer proti Mašin Žagi v dolžini 300 m.

Več informacij o izvedeni aktivnosti si lahko preberete tukaj.

Informacije o projektu so dostopne na spletni strani projekta Pohorka: https://www.projektipohorja.si/projekti/pohorka/o-projektu/

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Vir: Občina Zreče