Občinam z območja celjskega več kot 6,3 milijona evrov iz naslova povprečnin v letu 2021

Foto: pixabay.com

Ljubljana 21. december 2020 – Ob bližajočem se koncu leta 2020 se občine vse bolj ozirajo že v prihajajoče leto 2021. Veliko njihovih ciljev in projektov je vezano tudi na povprečnine, ki jih vsako leto sprejmejo. Peter Misija za Skupnost občin Slovenije, Rok Smrdelj za Združenje občin Slovenije, mag. Gregor Macedonij za Združenje mestnih občin Slovenije in Boštjan Koritnik, minister za javno upravo, so tako podpisali dogovor o višini povprečnine, ki bo znašala leta 2021 in 2022 628,20 evra.

Občine v celjski regiji bodo tako iz tega naslova v letu 2021 prejele 6.393.754 evra. Koliko bo prejela posamezna občina je navedeno v spodnji tabeli.

M.I.