Na našem portalu smo pred kratkim, oziroma natančneje 3. decembra 2018 predstavili podatke s koliko stanovanji na 1000 prebivalcev razpolagajo posamezne občine v našem okolju. Podatki so pokazali, da občine Slovenske Konjice, Šentjur in Rogaška Slatina razpolagajo z najmanj stanovanji na 1000 prebivalcev. Omenjene občine so tako imele v letu 2015 za skoraj 200 stanovanj manj na 1000 prebivalcev, manj kot najuspešnejša občina v regiji, to je Podčetrtek.

Zavedati se je potrebno, da je dostopnost stanovanj tudi eden od predpogojev, da lahko občine v svoje okolje privabijo ljudi, ki ustvarjajo v tem okolju oziroma poskrbijo za visok standard bivanja, ki v nadaljevanju občino postavi tudi na mesta najuspešnejših občin v Sloveniji. Prav tako je v zadnjem času zelo pereča problematika stanovanj za mlade, ki si iščejo prva lastna stanovanja ter pomankanje le-teh še poglobi njihovo socialno neenakost.

Zaradi vsega navedenega smo se v našem uredništvu odločili, da na zgoraj omenjene tri občine naslovimo nekaj vprašanj, na podlagi katerih bomo poskušali izvedeti kako se občine spopadajo z omenjeno problematiko. V nadaljevanju objavljamo vprašanja v celoti:

Razpolagate morda s kakšnim novejšim podatkom glede števila stanovanj na 1000 prebivalcev v vaši občini?

Koliko imate neprofitnih stanovanj oziroma stanovanj, ki so namenjeni mladim, ki si urejajo prvo domovanje?

Trenutno izvajate kakšne aktivnosti v zvezi s povečanjem števila stanovanj v vaši občini?

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili pritrdilno, me zanima za koliko boste s tem projektom povečali število stanovanj?

Koliko je v občini stanovanj, ki so dostopne ljudem s povprečnimi ali nižjimi plačami oziroma koliko je v občini stanovanj z višjimi cenami?

Kakšne aktivnosti boste v svojem naslednjem štiriletnem mandatu zavzeli glede omenjene pereče problematike?

Na Občini Slovenske Konjice so nam povedali, da ne razpolagajo z novejšimi podatki in da imajo trenutno v lasti 167 neprofitnih stanovanj. Pri njih lahko občani v okviru svojih možnosti in na podlagi veljavne zakonodaje s stanovanjskega področja rešujejo stanovanjska vprašanja le na podlagi prijave na objavljen razpis in glede na vrstni red prednostne liste. Pri njih imajo prednost za najem neprofitnih stanovanj mlade družine in tako so prosilci skladno s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem upravičeni do dodelitvi takšnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu pred letom razpisa ne presegajo meje, ki je določena v odstotkih od povprečne neto plače v državi.  V naslednjem štiriletnem mandatu se bodo po besedah župana zavzemali za povečanje stanovanj v občini, ki bodo neprofitna ali profitna.

Omenimo, da se občinama Šentjur in Rogaška Slatina omenjena problematika ni zdela dovolj pereča, da bi nam poslali odgovore na zgoraj navedena vprašanja. Tako se poraja vprašanje ali imata občini bolje urejeno stanovanjsko problematiko kot kažejo statistični podatki ali pa župana ne vesta kako bi se problematike lotila? Poudarimo, z občine Šentjur nam župan do sedaj ni odgovoril že na naš drugi dopis, kljub temu, da je v službi volivk in volivcev.

M.I.