Občine Celje, Štore in Vojnik v sodelovanju s podjetjem Simbio v javni razpis za gradnjo kanalizacijskega omrežja

Foto: Vodovod - Kanalizacija d.o.o.

Celje, 29. julij 2020 – Podjetje Simbio je na podlagi pooblastila Mestne občine Celje, Občine Štore in Občine Vojnik na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu objavilo javno naročilo za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik. Prijave lahko zainteresirani ponudniki oddajo do 31. avgusta 2020.

Gre za skupni projekt občin Celje, Štore in Vojnik, ki bo delno financiran tudi s strani Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Mestna občina Celje je kot nosilna občina tako na Ministrstvo za okolje in prostor oddala vlogo za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Gre za projekt, ki predvideva izgradnjo več različnih posameznih delov kanalizacije v skupni dolžini 28,3 kilometra. S projektom bo zgrajeno kanalizacijsko omrežje na območjih manjših agromelioracij, ki do sedaj še niso bile priključene na javno kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave. V Mestni občini Celje je zgrajene 97 odstotkov vse potrebne javne kanalizacije, pri čemer je mesto v celoti pokrito, brez kanalizacije pa so še vedno nekatera okoliška naselja: Zagrad, Pečovnik, Osenca, Zvodno, Začret, Ljubečna, Leskovec, Šmiklavž, Škofja vas, Prekorje, Lokrovec in Zgornja Hudinja.

Nujno potrebna naložba za varovanje okolja in boljši življenjski prostor

Na območju Mestne občine Celje bo tako na novo zgrajenih 18,7 kilometra kanalizacijskega omrežja na katerega računajo, da se bo priključilo okoli 430 objektov. “Odpadna voda, ki se zdaj na nekaterih območjih iz pretočnih greznic nekontrolirano izliva v podtalnico in bližnje jarke oziroma vodotoke, se bo po priključitvi na kanalizacijsko omrežje čistila v čistilni napravi Celje ali čistilni napravi Škofja vas. Za varovanje okolja, ohranjanje virov pitne vode in zagotavljanje boljših življenjskih ter sanitarnih pogojev je ta naložba nujno potrebna”, so zapisali na MOC.

Vrednost projekta je ocenjena na okoli 9.105.613 evra, od tega si občine obetajo 5.896.704 evra od EU in Republike Slovenije.

M.I.