V Sloveniji se v zadnjih letih spopadamo s stanovanjsko problematiko. Zaradi tega je potrebno, da se o tej temi večkrat spregovori na glas, ker le tako se bodo lahko stvari pričele urejati na bolje. Zaradi tega je še kako pomembno tudi, da stanovanjski skladi kot nosilci stanovanjske politike občin in države zagotovijo pogoje za gradnjo stanovanj in hkrati povečajo najemni sklad stanovanj s sprejetim programom.

Novembra leta 2015 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu, ki predstavlja osnovo za aktivno stanovanjsko politiko države. Tako je potrebno zagotoviti uravnoteženo ponudbo primernih stanovanj, ki bodo lažje dostopna in predvsem kakovostna ter funkcionalna, kar bo pripeljalo do večje stanovanjske mobilnosti prebivalstva.

Vendar po navedbah Gospodarske zbornice Slovenije v letu 2018 še vedno ostaja odprto vprašanje virov financiranja po zgoraj omenjeni resoluciji in zagotovitev pogojev za prenovo in s tem izkoriščanje obstoječega stanovanjskega fonda. Socialna politika bi se po tem morala izvajati v smislu pomoči stanovanjskega dodatka, ki bi nadomestil še trenutno aktualni sistem subvencioniranja najemnin.

Seveda je ob vsem tem pomembno pogledati kakšne so bile kapacitete stanovanj v občinah v naši okolici. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije prikazujejo stanje o številu stanovanj na 1000 oseb v letu 2015. Največ stanovanj je bilo v občini Podčetrtek, ki je izstopala z 571 stanovanji na 1000 prebivalcev. Sledila je Mestna občina Celje z 430 stanovanji ter občina Laško s 417 stanovanji na 1000 prebivalcev. Sredino zasedajo občine Zreče s 409 stanovanji, Šmarje pri Jelšah s 407 stanovanji, Vojnik s 399 stanovanji ter Dobrna s 392 stanovanji na 1000 prebivalcev. Najmanj stanovanj na 1000 prebivalcev so imele občina Šentjur 383, občina Rogaška Slatina s 382 stanovanj ter občina Slovenske Konjice s 376 stanovanji.

Zato je še kako pomembno, da tudi občine z novimi vodstvi, ki so bila izvoljena na letošnjih lokalnih volitvah temu problemu namenijo veliko pozornost in z ustreznimi ukrepi povečajo število dostopnih stanovanj, ker bodo tako lahko rešili velikokrat stanovanjsko težavo predvsem mladih, ki si urejajo lastna stanovanja, teh pa je na trgu pogostokrat premalo ali so njihove cene mladim nedostopne.

M.I.