Občini Šmarje pri Jelšah še dodatnih 777 tisoč evrov za gradnjo oskrbovanih stanovanj

Foto: Občina Rogaška Slatina

Občina Šmarje pri Jelšah je uspela s prijavo na razpis Ministrstva za okolje in prostor in za gradnjo oskrbovanih stanovanj pridobila sklep o sofinanciranju 777.120 evrov. Za pokritje finančne konstrukcije gradnje oskrbovanih stanovanj se je občina konec maja prijavila na javni razpis za dodelitev sredstev s področja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj. Sredstva bodo na razpolago v prihodnjem letu.

Celjsko podjetje Ges je z gradnjo dveh večstanovanjskih objektov oskrbovanih stanovanj, ki jih bo občina oddala v najem, začelo lani jeseni. Vrednost pogodbe znaša 3.270.335 evrov, od tega Stanovanjski sklad sofinancira 1.416.909 evrov. Naložba bo zaključena predvidoma do aprila prihodnje leto.

Avtor: Občina Šmarje pri Jelšah