Včeraj je v Šentjurju potekala 4. redna seja občinskega sveta na katerem so med drugim obravnavali tudi Proračun občine za leto 2019 in 2020. K predlogu Proračuna Občine Šentjur za leto 2019 so svetniki svetniških skupin SDS in SMC podali tudi amandma k proračunu s katerim bi občina za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, opreme in nabave namenila dodatnih 10.000 evrov ter amandma s katerim bi občina 107.000 evrov namenila za vzdrževanje lokalnih cest.

Prvi amandma so svetniki vložili, ker so mnenja, da varstvo ped naravnimi nesrečami in drugimi nesrečami zajema varstvo ljudi, premoženja, kulturne dediščine in okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami. Cilj je, da se zmanjša število nesreč ter prepreči oziroma zmanjša število žrtev in drugih posledic. Ta sistem organizirajo: država, občine in druge lokalne skupnosti. Predlagatelji so v amandmaju navedli, da so zahteve po izboljšanju materialnih pogojev predstavniki sil za zaščito, reševanje in pomoč že večkrat posredovali občinski upravi in izpostavili na občnih zborih PGD v občini Šentjur. Prostovoljna gasilska društva se v občini še vedno soočajo s slabimi materialnimi pogoji in ponekod tudi s prostorskimi pogoji, zato so bili predlagatelji mnenja, da bi bilo za ta namen potrebno povečati proračunska sredstva za 10.000 evrov. Vendar je glasovanje pokazalo, da Roku Bukovšku (SNS), Cirili Lavbič (N.Si), Nejcu Valenčaku (SD), Mihaeli Rožej (SLS), Stanislavu Artičku (DeSUS), Sari Zupanc, Robertu Polnarju, Silvi Koželj, Slavku Špuru, Barbari Kvas Ocvirk, Stanku Kopinšku, Borisu Beleju, Tatjani Škornik Tovornik, Damjanu Mačku, Saši Robič, Antonu Španu ter Klemnu Grdini (vsi iz Županove liste – GOŠ) ni mar za gasilce, saj so glasovali proti.

Ob tem povejmo, da sta med drugim Damjan Maček in Stanko Artiček tudi gasilca, ampak ob tem se ne moremo znebiti občutka, da svetniki morebiti ne glasujejo tako kot bi želeli, saj je nerazumljivo da nekdo, ki je gasilec glasuje proti temu, da se sredstva za delovanje PGD povišajo.

Drugi amandma se je nanašal na investicijsko vzdrževanje ceste Dramlje – Slatina. Omenjenih 107.000 evrov bi se s tem namenilo za rekonstrukcijo in modernizacijo odseka Dramlje – Slatina v dolžini 4540 metrov na delu od Kožuhov v Pletovarju do Faturja v Slatini. Tudi v tem primeru so proti glasovali vsi zgoraj navedeni “akterji”. Tudi v tem primeru se ne moremo znebiti občutka, da so morebiti morali občinski svetniki tega dela občine Stanko Kopinšek, Ciril Lavbič in Slavko Špur glasovati v nasprotju s tem kot sp želeli  ter interese prebivalcev njihove krajevne skupnosti postaviti v ozadje.

M.I.