Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je minuli četrtek 28. marca 2019 objavila Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2019-2021 na območju Mestne občine Celje.

V novem razpisnem obdobju bo na voljo skupaj 110 stanovanj. Stanovanja so sicer razdeljena na štiri sklope. Tako bo 80 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe. 20 stanovanj bo v obdobju 2019-2021 na voljo prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem in so hkrati zavezani plačati lastno udeležbo.  7 stanovanj bo na voljo invalidom, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička, saj so ta stanovanja arhitekturno prilagojena tem uporabnikom. 3 stanovanja pa so namenjena osebam z okvaro sluha ali vida saj so le-ta inštalacijsko prilagojena tem uporabnikom. Zaradi vsega naštetega bodo oblikovali tudi ločene prednostne liste.

Ob tem je Primož Brvar, direktor družbe Nepremičnine d.o.o. povedal: »S tem razpisom bomo upravičencem v letih od 2019 do 2021 oddali v najem najmanj 110 stanovanj z neprofitno najemnino.  Poleg upravičencev iz naslova socialnih in stanovanjskih razmer, bo del stanovanj namenjen tudi invalidnim osebam, med njimi tudi osebam z okvarami sluha in vida. Poleg navedenih ciljnih skupin, bo družba v prihodnjih letih zagotavljala tudi stanovanja za mlade in mlade družine, oskrbovana in službena stanovanja ter s tem zasledovala svoj primarni cilj po zagotavljanju stanovanj različnim ciljnim skupinam v Mestni občini Celje.«

Darja Pavliha, ki opravlja delo vodje službe za stanovanjske zadeve in premoženje je o razpisnih pogojih povedala: »Za uvrstitev na prednostno listo pri dodelitvi stanovanj morajo prosilci izpolnjevati splošne pogoje, kot jih določa razpis. Uvrstitev na prednostno listo pa določajo tudi stanovanjske in socialne razmere prosilca ter prednostne kategorije: izobrazba, dolžina delovne dobe, stalnost bivanja v Mestni občini Celje in uvrstitve na prejšnjih prednostnih listah.«

Prijava na razpis je mogoča do 26. 4. 2019. Razpisna dokumentacija, vloga in vse dodatne informacije lahko prosilci dobijo na spletni strani družbe Nepremičnine ali na sedežu družbe v času uradnih ur.

M.I.