Objavljen je javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle

Foto: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Objavljen je Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022. V okviru razpisa bo 1.248.945,75 evrov namenjenih usposabljanju 2.400 zaposlenih, da bodo izboljšali kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v programih višjega strokovnega izobraževanja ali neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na razvojne potrebe delodajalcev, vodile k zmanjšanju neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter prispevale k razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi.

Kot zaposleni se v razpisu štejejo tudi samostojni podjetniki, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja ali v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

Rok za oddajo vlog na javni razpis je 10. 7. 2020. Več informacij o njem lahko zainteresirani pridobijo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ali v Uradnem listu RS, št 89/2020 z dne: 19.6.2020;https://tinyurl.com/ybu794s7

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport