Objavljen obrazec za dodelitev solidarnostnega dodatka za študente

Foto: pixabay.com

Na strani eUprave je Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport objavilo obrazec za oddajo vloge, na podlagi katere bodo redni in izredni študentje lahko prejeli solidarnostni dodatek v višini 150 evrov.

Do dodatka so upravičeni vsi izredni študentje, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v rednih in izrednem načinu študija ter 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Vlogo za dodatek v višini 150 evrov lahko študentje oddajo v elektronski obliki, sredstva jim bodo nakazana na podlagi podatkov, ki jih ta sporoči preko elektronske vloge za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom na portalu eUprava.

M.I.