Objekti nekdanje Srednje ekonomske šole prehajajo v last Mestne občine Celje

Foto: Arhiv šole

Celje, 17. november 2020 – V naslednjih dneh bo Mestna občina Celje z menjalno pogodbo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije pridobila lastninsko pravico na nepremičninah, ki v naravi predstavljajo kompleks zemljišč nekdanje Srednje ekonomske šole (šolski objekt, telovadnica in Kajuhov dom), so sporočili z MOC.

V letih med 1996 in 2003 je celjska občina v izgradnjo Športne dvorane Gimnazije Celje Center, Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje in Srednje zdravstvene šole v Celju vložila sredstva in zemljišča, ki do nedavnega niso bila ovrednotena. To je pripeljalo do dejstva, da lastniška razmerja na območju celjskih srednjih šol niso bila urejena, zato je Mestna občina Celje na podlagi uradnih cenitev nepremičnega premoženja in predhodnih pogajanj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije pripravila predlog menjalne pogodbe, ki bo sklenjena z metodo neposredne pogodbe. Na 1. izredni seji je mestni svet Mestne občine Celje je 10. 11. 2020 na izdal predhodno soglasje k osnutku besedila menjalne pogodbe.

V zameno za solastniške deleže na Športni dvorani Gimnazije Celje Center, Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje ter solastniške deleže na dveh zemljiščih Srednje zdravstvene šole Celje bo Mestna občina Celje od Republike Slovenije prejela nepremičnine nekdanje Srednje ekonomske šole.

Z realizacijo menjalne pogodbe bo dokončno urejenp zemljiškoknjižno razmerije pogodbenih strank na Športni dvorani Gimnazije Celje Center in Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje ter zemljiškoknjižna ureditev na dveh zemljiščih Srednje zdravstvene šole Celj. Kljub vsemu prenos lastništva še ne rešuje problema teh objektov, saj je šolska stavba Srednje ekonomske šole že dolgo povsem prazna, kar je pustilo posledice. Preden bo šola dobila novo vsebino, bo v prenovo potrebno vložiti kar nekaj sredstev, so še dodali na celjski občini.

M.I.