“Zemlja v Sloveniji je polna strupov. V pitni vodi je na nekaterih območjih prisoten atrazin, ki povzroča moško neplodnost. Od tovarne usnja so ostale v zemlji snovi, ki lahko povzročijo levkemijo. Slovenija je kot bolezensko bojno polje: raki, mezoteliom, azbestoza, bolezni srca, živčevja, ožilja in pljuč, manjša plodnost, motnje v razvoju ploda. A to so le strupi, katerih emisije poznamo. O ultra finih in nanodelcih, ki se kopičijo v okolju in ljudeh, ne vemo nič. Ker jih ne merimo.” O šokantnih razkritjih, ki zaradi onesnaženosti Slovenije škodujejo zdravju, je za Delo spregovorila Metoda Dodič Fikfak predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa. Na ekološkem področju je Slovenijo označila kot amaterizem, neznanje, zmeda in profit, najhuje pa je to, da oblast to ekološko razdejanje prikriva. Pri tem dodajamo, da nas ne samo z odpadki, zastrupljajo tudi z ekosocialistično ideologijo in strašijo pred globalnim segrevanjem, medtem ko uničujejo našo državo.

Fikfakova je poudarila, da v Sloveniji nimamo politike čiščenja, imamo le veliko doto onesnaženja iz socializma, ki jo nadgrajujemo s sodobnim onesnaževanjem. Opisala je grozljivo stanje v Sloveniji, katerega se mnogi ne zavedajo, oblasti pa to spretno prikrivajo in na tem področju ne naredijo ničesar. Veliko bolezni je rezultat ravno neprimernega ravnanja z odpadki in izpuhi. “Prašni delci, dušikovi oksidi in žveplov dioksid, kisline, težke kovine, radioaktivni izotopi se sproščajo tudi iz slovenskih (so)sežigalnic. Nekateri termalni bazeni v Prekmurju so se “kopali” v benzenu”.

Smo neurejena država s konfuzno okoljsko politiko
“Govorim o onesnaževanju – tu učinkovite politike, ki bi zaščitila zdravje prebivalcev nimamo. Stroki so na področju industrije in okolja zaprli vrata. Zato se sme sredi naselja izpuščati tone formaldehida, ki denimo povzroča raka na pljučih, ali puščamo neočiščeno okolje potem, ko je usahnila tovarna usnja, ki je gotovo uporabljala snovi, ki povzročajo levkemijo. Sedaj pa so v okolju nove, nevarne industrije”, je kritična predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa.

Metoda Dodič Fikfak

Žrtve onesnaženja se pojavijo, ko je že prepozno
V Sloveniji je velik problem škodljivo (so)sežiganje, saj se z  razvojem industrije in znanja razvija tudi sežig. Neke vrste sežigov bo verjetno tudi v bodoče treba imeti. A naj se še tako trudimo za manj nevarne izpuste, škodljivi produkti sežiga so dejstvo. Poleg prašnih delcev PM 10 in PM 2,5, ki prodirajo globoko v pljuča, je pri sofisticiranih sežigih tudi veliko ultra finih in nanodelcev. O teh pa ni podatkov. “Poznamo že metode merjenja nanodelcev, ne vemo pa, kaj delci povzročajo človeku”, je dejala Fikfakova in dodala, da je lahko človekovo telo pod vplivom okolja izpostavljeno danes, zboli pa šele čez tri, štiri desetletja. Prve žrtve se pokažejo šele, ko je prepozno.

Onesnaževalci se sklicujejo na dovoljene vrednosti v okoljskih dovoljenjih
Strokovnjakinja pravi, da je zmotno mišljenje, da ljudi normativ popolnoma zaščiti. “Kot zdravnici mi je povsem nesprejemljivo ločevanje normativov za sežigalnice in sosežigalnice; gre za količino snovi, ki pride v človekovo telo, neglede na normativ. Večkrat sem kreatorje okoljske politike vprašala na osnovi katere logike, ne tehnološke, temveč zdravstvene in človeške, so bili sprejeti in uveljavljeni ti normativi. Odgovora nisem dobila.”

V Sloveniji veliko amaterizma – zato se zgodi Kemis
Na področju vpliva okolja na zdravje človeka nam primanjkuje znanja, je prepričana Fikfakova. Če človek nečesa ne (po)zna, veliko lažje reče, da to na človeka nima vpliva. Zato se zgodijo Kemis, Lafarge, Salonit. Dejala je še, da imamo tudi veliko doto onesnaženja še iz socializma, ki jo dopolnjujemo po osamosvojitvi. “Do danes nisem videla načrta, ki bi celovito reševal onesnaženost iz preteklosti, obnašamo se, kot da je ni”.

Lasniki odpadkov so Italijani, Avstrijci, sežigajo jih v Sloveniji
V Salonitu načrtujejo sežig še več odpadkov. Njihovi lastniki so tujci, Italijani in Avstrijci. Sežigajo v Sloveniji, odpadke celo uvažajo. Fikfakovi je celo avstrijski kolega poslal fotografijo tovornjaka z zelo dobro vidno registrsko tablico in rekel, da je napolnjen s strupenim avstrijskim senom in je na poti v sežig v Slovenijo. Še eno šokantno zgodbo je delila Fikfakova, in sicer, da je dobila sedem tisoč podatkov o atrazinu v pitni vodi v Sloveniji. “Atrazin povzroča moško neplodnost. A krajev z večjo izpostavljenostjo atrazinu nismo smeli povezati z neplodnimi ne glede na stopnjo varovanja podatkov, ker so to absolutno varovani podatki, ki so nedostopni tudi raziskovalcem in zdravnikom. Varovanje osebnih podatkov je tudi lahko odlična prednost za onesnaževalce.”

Jasno je torej, da oblast ni toliko mar za zdravje ljudi in škodljive posledice, ampak njihov cilj je več odpadkov – več zaslužka, medtem pa nas zastruplja z ekosocialistično ideologijo in straši pred nevarnostjo globalnega segrevanja.

Avtorica Lana Božič, prispevek je bil prvotno objavljen tukaj.