Obljubljali nova stanovanja, obnovo uničenih domov, sedaj namesto tega koalicija želi večje število migrantov in nastanitvenih kapacitet!

Foto: Zajem zaslona TopNews

Že res, da je današnja koalicija pred volitvami obljubljala več tisoč, celo deset tisoč stanovanj. Takrat še koordinator današnje koalicijske partnerice Luka Mesec je ljudi celo prepričeval, da imajo že pripravljene lopate, da bi začeli z gradnjo, samo potrebno je, da pridejo na oblast. Kljub mnogim opozorilom, da to nikoli ne bo izvedeno, so nekateri še spregledali te obljube, povsem drugače pa je v primeru, ko so ljudje zaradi poplav ostali brez svojih domov.

Ob uničujočih poplavah, ki so Slovenijo prizadele prve dni avgusta je namreč vlada obljubila, da bo prizadetim pomagala na vse mogoče načine, ljudem pa namenila nove davke in solidarnostne sobote, da bi tem ljudem lahko pomagali. Danes po skoraj 2 mesecih še vedno ostaja vse pri obljubah in nerealizirano, ljudje pa zaradi tega s strahom pričakujejo morebitno jesensko deževje in prihajajočo zimo. Kot vse kaže pa je trenutna vlada povsem drugače aktivna, ko gre za ilegalne migrante.

Več kot bizarno je namreč, da trije posanci v imenu svojih poslanskih skupin od vlade zahtevajo, da zagotovi dodatne nastanitve za ilegalne migrante. Tako so denimo Borut Sajovic, Jani Prednik in Matej T. Vatovec Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pozvali, da Vladi RS naloži zahtevo po povečanju nastanitvenih kapacitet za ilegalne migrante. Prišli smo tako daleč, da imamo na eni strani državljane Slovenije, ki so jim ostale prazne obljube, na drugi pa ilegalne migrante, ki jim bo država nudila vse.

Vir: X