Obnovljena cesta Nova vas – Sotensko – Šmarje pri Jelšah

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

V torek je bila je bila namenu uradno predana obnovljena občinska cesta Nova vas–Sotensko–Šmarje pri Jelšah, ki poteka po območju dveh krajevni skupnosti. Na območju krajevne skupnosti Sladka Gora je bilo obnovljenih 350 metrov, na območju krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah 150 metrov.

Na Občini Šmarje pri Jelšah se zahvaljujejo vsem lastnikom zemljišč, ki so omogočili dela, in vsem, ki so podprli izvedbo.

Občina Šmarje pri Jelšah