Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da bosta predvidoma v petek, 21. avgusta, v Uradnem listu RS objavljena dva dodatna javna razpisa za čebelarje za oddajo vlog pri ukrepih: Tehnična pomoč čebelarjem in Racionalizacija sezonske selitve panjev, v skupni vrednosti do 163.000 evrov.

Vlada je danes sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020 – 2022, s katero se je spremenil skrajni rok za izvedbo omenjenih ukrepov in omogočila poraba sredstev iz programskega leta 2020.

Cilj ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem – sofinanciranje čebelarske opreme je posodobitev čebelarske opreme, dvig konkurenčnosti čebelarjenja in dvig kakovosti čebeljih pridelkov. V okviru ukrepa se čebelarjem omogoča sofinanciranje nakupa nove čebelarske opreme.

Cilj ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev je posodobitev sredstev za prevoz čebel na pašo in dvig konkurenčnosti čebelarjenja. V okviru ukrepa se čebelarjem omogoča sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo.

Vlagatelji so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Vir: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano