Ocenjevalna komisija Turistične zveze Slovenije obiskala Celje

Foto: Mestna občina Celje

V sklopu natečaja »Moja dežela, lepa in gostoljubna« se je štiričlanska ocenjevalna komisija Turistične zveze Slovenije v minulem tednu mudila v Mestni občini Celje. Sprejeli so jo v steklenem ateljeju Foto Pelikan, po ogledu muzeja pa je v grajskem stolpu Hotela Evropa sledil še pogovor s predstavniki ocenjevalne komisije, ki si je sicer še samostojno ogledala mesto.

Podžupan Mestne občine Celje Uroš Lesjak je v pozdravnem nagovoru poudaril, da so odlični dosežki Mestne občine Celje v zadnjih letih v kategoriji Večja mesta in MCC hostla v kategoriji Mladinska prenočišča zaveza, da se pri ureditvi mesta in gostoljubnosti trudijo še naprej in da dobre rezultate še nadgradijo. Ugledna akcija s tako dolgo tradicijo, kot je natečaj Moja dežela, lepa in gostoljubna, je lahko pravi okvir za presojo uspešnosti njihovih aktivnosti na področju urejanja mesta.

Turistična prihodnost Celja mora po njegovih besedah sloneti na butični ponudbi in ne na masovnem turizmu.  Ob tem je še izpostavil skrb za trajnostni razvoj, za čisto okolje in zelene površine, uveljavljanje trajnostne mobilnosti ter prizadevanje za ohranjanje kulturne dediščine.

Direktorica Zavoda Celeia Celje, ki skrbi za uresničevanje turistične politike v mestu, mag. Maja Voglar je povedala, da je v pripravi nova turistična strategija mesta in izpostavila pomen regijskega povezovanja, kot na primer s sosednjo občino Laško pri skupnem projektu poti Alme M. Karlin. Poleg pomena promocije kulturne dediščine želijo poudariti še bogastvo zelenega zaledja Celja. Na vsem tem temeljijo inovativni turistični produkti, ki jih pripravljajo.

Direktor javnega podjetja Zelenice Jože Krulec je opozoril na trenutne velike izzive pri urejanju in vzdrževanju mesta zaradi nedavnih neurij. Kot je dejal, so morali sanirati preko sto podrtih dreves in v teh okoliščinah je bilo v ospredju varovanje ljudi in premoženja. Sicer pa je še dodal, da so tudi letos skrbno ocvetličili Celje, spomladi s 400 tisoč tulipani ob mestnih vpadnicah in kasneje še z več kot 15 tisoč kosi sezonskega cvetja. Obenem pa so letos prvič namenili pozornost trajnicam, ki bodo v prihodnje dobile še več prostora.

Nekaj uvodnih besed je ocenjevalni komisiji ob prihodu namenil direktor Muzeja novejše zgodovine Celje dr. Tonček Kregar, ki je predstavil zgodovino nastanka steklenega fotografskega ateljeja Pelikan, bogastvo unikatne fotografske zbirke in projekt prenove hiše, v kateri je živel znameniti celjski fotograf Josip Pelikan in ki bo po odprtju pričala o njegovem fotografskem delu in meščanskem življenju tistega časa.

Andreja Vesel, vodja ocenjevalne komisije TZS, ki je obiskala Celje, pa je povedala, da se komisija pri ocenjevanju osredotoča predvsem na vzdrževanje pomembnih turističnih točk in odpravljanje pomanjkljivosti, ki jih je komisija zazna ob obiskih. Kot je še dodala, pa se je letos zaradi obsežnih neurij tudi komisija pri svojem delu soočila z velikimi nevšečnostmi  ob obiskih na terenu.

Mestna občina Celje