»Očistimo celjske hribe« akcija s katero želijo mladi povečati aktivno skrb za okolje

Foto: MCC

Na aprilski prijavni rok programa Evropske solidarnostne enote je Celjski mladinski center prijavil projekt »Očistimo celjske hribe«. Pobudniki omenjene akcije je bila skupina ekološko ozaveščenih dijakov Gimnazije Celje – Center, ki so s tem želeli spodbuditi svoje vrstnike k aktivni skrbi za okolje v katerem živimo. Skrb za okolje želijo spodbuditi tudi v sami lokalni skupnosti zato so se odločili za čistilno akcijo, ki bo izvedena v celjski regiji.

Čistilna akcija pod naslovom »Očistimo celjske hribe« bo potekala jutri 13. 9. 2019 od 8. ure do 13. ure. Pobudniki akcije dijaki Gimnazije Celje Center bodo s pomočjo tabornikov Rod II. grupe odredov Celje in delavci Celjskega mladinskega centra, organizirali pobiranje smeti na petih različnih sprehajalnih trasah. Izbrali so trase, ki so zaradi priljubljenosti tudi onesnažene s smetmi. Ob koncu akcije bodo zbrane odpadke odpeljali s podjetja Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.

V akciji bodo čistili naslednje trase:

  • Celjski mestni park – Celjski mestni gozd
  • Skalna klet – Celjski grad
  • Gimnazija Celje – Center – Celjski bazen – Petriček
  • Gimnazija Celje – Center – Celjski bazen – Brnica
  • Zagrad – Celjska koča

Celjski mladinski center bo v okviru Evropskega tedna mobilnosti 19. 9. 2019 izvedel delavnico o izdelovanju nakupovalnih vrečk iz recikliranega odpadnega tekstila.

M.I.