Od 1. do 15. marca vpis otrok v Vrtec Šentjur

Fotografija je simbolična.Foto: pixabay.com

Vrtec Šentjur vabi k vpisu predšolskih otrok za šolsko leto 2023-24

v enote Hruševec, Šentjur, Pešnica, Blagovna, Dramlje, Ponikva, Slivnica, Planina, Prevorje, Kalobje in Loka v:

 –         dnevni program (6 do 9 ur),

–          poldnevni program (od 8.00 do 12.00) za otroke od 3. do 6. leta starosti – samo v enoti Šentjur,

–          dnevni program popoldan (od 11. do 20. ure) – samo v enoti Šentjur.

Vpis je od 1. do 15. marca  2023 na upravi Vrtca Šentjur, Gajstova pot 2a:

ponedeljek, torek, četrtek, petek  od 7. do 10. ure in v sredo od 8. do 17. ure.

Starši iz posameznih krajevnih skupnosti lahko svojega otroka vpišete tudi v tamkajšnjih enotah Vrtca Šentjur na Dnevih odprtih vrat, v četrtek, 2. 3. 2023 od 16. do 17. ure.

Dnevi odprtih vrat zaradi gradbenih del na enoti Planina niso izvedljivi. Vpisi otrok v vrtec bodo potekali na trenutni lokaciji v Kulturnem domu Šentvid pri Planini.

Akontacija ob vpisu znaša 50 € in bo obračunana v ceni programa za mesec september 2023.

Glede na upoštevanje Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Javni zavod Vrtec Šentjur priporočajo, da na vpis prinesete:

–          EMŠO  otroka in staršev,

–          potrdilo o zaposlitvi oz. statusu študenta, staršev,

–          potrdilo, da je bil otrok v preteklem šol. letu izpisan zaradi bolezni oz. porodniškega dopusta staršev,

–          dokazilo o enoroditeljski družini, razvidno iz sklepa sodišča o zaupanju otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo,

–          listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami,

–          mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti družine.

Na vpis lahko  prinesete že izpolnjeno vlogo za vpis novinca (skupaj s potrdili), ki bo objavljena na spletni strani Vrtca Šentjur od 27. 2. 2023 naprej.

Vrtec Šentjur