Od ponedeljka na voljo vloga za enkratno izplačilo dodatka za otroke

Facebook

Ljubljana, 16. januar 2021 – Vsi državljani Republike Slovenije, ki ne prejemajo otroškega dodatka, lahko od ponedeljka vložijo preko elektronske vloge zahtevek za izplačilo enkratnega dodatka.

Vloga je dostopna na: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=4805

Zadnji dan za oddajo vloge je 31. januar 2021. Vsi ostali prejemniki otroškega dodatka in rejniki bodo avtomatsko prejeli izplačilo enkratnega dodatka 31. januarja 2021.

M.I.