Od ponedeljka tudi v Rogaški Slatini redarji preverjajo parkiranje na območjih kratkotrajnega parkiranja

Foto: Občina Rogaška Slatina

Tako kot po večini slovenskih občin je tudi skupna občinska uprava Medobčinskega inšpektorata in redarstva v Rogaški Slatini s 4. majem 2020 pričela ponovno aktivno izvajati nadzor nad parkiranjem v območjih kratkotrajnega parkiranja (modre cone). Redarji bodo zoper vse kršitve ukrepali.

V območjih kratkotrajnega parkiranja (t.i. »modre cone«) je parkiranje vozil dovoljeno največ dve uri (območje je označeno s prometnim znakom, parkirna mesta, oz. območje pa z modro črto). Parkiranje ni plačljivo! Voznik mora označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu (s parkirno uro, ki se jo dobi na občinah ali pri drugih subjektih, npr. trgovine z avto deli, lahko pa se čas parkiranja vidno označi s pisalom na ustrezno podlago, ki mora biti na vidnem mestu) . Po izteku dovoljenega časa mora voznik vozilo odpeljati. Voznik, ki časa parkiranja ne označi ali vozila po pretečenem času dveh ur ne umakne, se kaznuje z globo 40 evrov.

Območja kratkotrajnega brezplačnega parkiranja so namenjena temu, da so parkirišča dostopna večim voznikom v istem časovnem obdobju, zato prosimo, da jih spoštujete, so še zapisali na občini.

M.I.