Še vedno lahko oddate podpis podpore trem referendumskim pobudam

Foto: Facebook

Po celi Sloveniji poteka zbiranje podpisov za razpis treh zakonodajnih referendumov. Trenutna vlada je namreč sprejela spremembe treh zakonov, katere lahko državljani zavrnemo le na referendumih. 

Tudi v Slovenski demokratski stranki nasprotujejo trem zakonom, ki podrejajo javni zavod RTV Slovenija vladajoči politiki, povečujejo število ministrstev iz 17 na 20 in ukinjajo izvajanje dolgotrajne oskrbe.

 

Foto: SDS

Kako lahko oddamo podpis podpore referendumom?

  1. Obrazec lahko podpišemo osebno na Upravni enoti – seznam upravnih enot

Za podpis podpore referendumom potrebujemo obrazce, ki so dosegljivi bodisi na stojnicah pred upravnimi enotami ali krajevnimi uradi, bodisi s klikom na povezavo:

PROTI BOHOTENJU BIROKRACIJE – za referendum o zakonu, ki nepremišljeno povečuje število ministrstev iz 17 na 20 in zagotavlja neizvoljenim politikom funkcije. Več o Zakonu o Vladi Republike Slovenije

PROTI POLITIZACIJI RTV – za referendum o zakonu, ki RTV podreja vladajoči politiki. Več o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija

PROTI UKINITVI DOLGOTRAJNE OSKRBE – za referendum o zakonu, ki ukinja izvajanje dolgotrajne oskrbe. Več o Zakonu o dolgotrajni oskrbi

Kasneje na obrazcu s tiskanimi črkami izpolnimo osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva ter stalno prebivališče).

Obrazec je treba nujno podpisati šele na upravni enoti / krajevnem uradu pred uradno osebo. V primeru, da obrazca ne podpišete pred uradno osebo, bo vaš podpis neveljaven. Ob podpisu potrebujete tudi svojo veljavno javno listino (osebna izkaznica / potni list / vozniško dovoljenje / maloobmejna prepustnica / orožna listina). Predhodno naročanje na nobeni upravni enoti za ta namen ni potrebno.

Izpolnjen in na upravni enoti podpisan obrazec nato pošljite po pošti na naslov

Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana

ali pa ga pustite na stojnici pred upravno enoto oz. krajevnim uradom.

Stojnico SDS za oddajo vašega podpisa podpore zgoraj navedenim referendumom najdete tudi pred Upravno enoto Šmarje pri Jelšah, vaš podpis pa lahko oddate vsak delovni dan v času uradnih ur Upravne enote Šmarje pri Jelšah, in sicer, v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 18. ure ter v petek od 8. do 13. ure.

Vir: SDS in Facebook