Koalicijske SDS, SMC, DeSUS in NSi z zahtevo za parlamentarno preiskavo o nabavah zaščitne in kritične medicinske opreme v epidemiji .

Celotni naslov se glasi: Parlamentarna preiskava o stanju, ravnanju, zalogah, naročilih in nabavah zaščitne in kritične medicinske opreme za učinkovito zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi ter delovanju institucij in nosilcev javnih funkcij v zvezi s pravočasno zajezitvijo epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) za obdobje od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020.

Predlagatelji v ugotovitvenem delu izpostavljajo 5. točk.

  1. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij na območju Republike Slovenije za stanje, gospodarnost in pravočasnost nabav in naročil osebne zaščitne in kritične medicinske opreme, ki je potrebna za primere učinkovitega zoperstavljanja okužbam z nalezljivimi boleznimi, pred razglasitvijo epidemije COVID-19 dne, 12. 3. 2020;
  2. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij na območju Republike Slovenije za ukrepe, ki so bili sprejeti ali so bili neupravičeno opuščeni v času pred razglasitvijo epidemije COVID-19 dne, 12. 3. 2020, zlasti v primerjavi z ukrepi drugih držav EU nasploh in posebej tistih, ki so sosede žariščne evropske države Italije;
  3. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij o stanju v ustanovah, ki so zadolžene za proučevanje, svetovanje in izvajanje ukrepov, ki so potrebni za zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi, ter njihovih ukrepih v času pred razglasitvijo epidemije COVID-19;
  4. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij v ustanovah, ki so zadolžene za proučevanje, svetovanje in izvajanje ukrepov, ki so potrebni za zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi, ter njihovih ukrepih v času pred razglasitvijo epidemije COVID-19, zlasti z vidika njihovega praktičnega ukrepanja, v primerjavi z ukrepi drugih držav EU;
  5. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij v zvezi z nabavami zaščitne opreme na območju Republike Slovenije za nabave zaščitne in kritične medicinske opreme, ki je bila nabavljena za potrebe učinkovitega zoperstavljanja okužbam z nalezljivimi boleznimi, po razglasitvi epidemije COVID-19, od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020.

Več lahko preberete tukaj.

Vir: politikis