FURS vas ponovno obvešča, da do sprejetja PKP6 pravna podlaga ne omogoča poenostavljenega uveljavljanja obročnega plačila oziroma odloga plačila davkov zaradi posledic epidemije.

Poslovni subjekti lahko zaprosijo za obročno plačilo oziroma odlog, vendar pod rednimi pogoji, ki jih določa obstoječa zakonodaja. Poleg izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije morajo dokazati, da bodo hujšo gospodarsko škodo uspeli preprečiti in obroke davka plačati oziroma odlog plačila ustrezno zavarovati. Več o tem je objavljeno na spletni strani Finančne uprave.

Predlog PKP6 pa ponovno predvideva milejše pogoje za odlog plačila davkov. V primeru sprejetja teh določb, bodo javnost sproti obveščali.

Vir: FURS