Odlična novica! Za investicije v vrtce in osnovne šole odobrenih 17,8 milijonov evrov!

Foto: Facebook
Za investicije v vrtce in osnovne šole odobrenih 17,8 milijonov evrov.
Občine savinjske regije bodo prejele skupaj 17.802.914,85 evra za 23 projektov, in sicer za osem investicij v vrtce, štirinajst investicij v osnovne šole in eno investicijo v osnovno šolo s prilagojenim programom. Te investicije so:
– Mestna občina Celje – sofinanciranje projekta izgradnje prizidka k Osnovni šoli Hudinja,
– Mestna občina Velenje – sofinanciranje dozidave Centra za vzgojo, izobraževanje in  usposabljanje Velenje,
 – Občina Braslovče – sofinanciranje prizidka k Osnovni šoli Braslovče,
 – Občina Laško – sofinanciranje projekta izgradnje Šolske športne dvorane Rimske Toplice,
 – Občina Mozirje – sofinanciranje razširitve Osnovne šole Mozirje,
ter skupnega projekta več občin razširitve Vrtca Mozirje,
 – Občina Podčetrtek – sofinanciranje prizidka vrtca k Podružnični osnovni šoli Pristava pri Mestinju,
 – Občina Polzela – sofinanciranje prizidka k tamkajšnji osnovni šoli,
 – Občina Prebold – sofinanciranje delne rekonstrukcije in dozidave Osnovne šole Prebold,
 – Občina Rogaška Slatina – sofinanciranje projekta telovadnice pri Podružnični osnovni šoli Sv. Florijan,
–  Občina Rogatec – sofinanciranje projekta izgradnje skoraj ničenergijskega vrtca,
 – Občina Slovenske Konjice – sofinanciranje projekta statične sanacije in obnove Osnovne šole Pod goro,
 – Občina Solčava – sofinanciranje projekta telovadnice,
 – Občina Šentjur – sofinanciranje konstrukcije objekta Osnovne šole Slivnica pri Celju,
 – Občina Šmarje pri Jelšah – sofinanciranje gradnje prizidka in rekonstrukcije osrednje kuhinje,
 – Občina Šmartno ob Paki – sofinanciranje projekta rekonstrukcije in prizidka k tamkajšnjemu vrtcu,
 – Občina Šoštanj – sofinanciranje projekta rekonstrukcije in sanacije Osnovne šole Karla Destovnika – Kajuha,
 – Občina Vransko – sofinanciranje dodatnih prostorov za vrtec v obstoječem objektu Vrtca Vransko,
 – Občina Štore – sofinanciranje projekta športne dvorane,
 – Občina Vitanje – sofinanciranje novogradnje vrtca,
 – Občina Vojnik – sofinanciranje izgradnje vrtca Frankolovo,
 – Občina Zreče – sofinanciranje prizidave in rekonstrukcije tamkajšnjega vrtca in
 – Občina Žalec – sofinanciranje projekta nadzidave I. osnovne šole Žalec.
Vir: Facebook