Odlična novica za Šentjur, Železniška postaja Šentjur bo dobila novo podobo!

Foto: Projekcija DRSI, Dogodek Občina Šentjur

Občina Šentjur je na svoji spletni strani v sporočilu za javnost zapisala, da so v četrtek, 28. julija, v Šentjurju pri Muzeju Južne železnice gostili Direkcijo RS za infrastrukturo na podpisu pogodbe za izvedbo del prenove Železniške postaje Šentjur, pričenja se že v avgustu.

Zbrane je uvodoma pozdravil župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci, ki je izrekel dobrodošlico in pozdravil prihajajočo investicijo. Izpostavil je dobro sodelovanje na tem področju in kar nekaj skupnih projektov: urejanje obvozne ceste in parkirišč v Dolgi Gori pri ukinitvi železniškega prehoda, ureditev parkirišča pri ŽP Grobelno, načrtovanje ureditve P&R Ostrožno, priprava načrtov za nadvoz Hotunje, … Izrazil je željo po nadaljnjem dobrem sodelovanju in izzivih prihodnosti, ki jih prinaša trajnostna mobilnost.

Investicijo je predstavil v. d. direktorja DRSI Bojan Tičar. Ocenjena vrednost projekta znaša 8,18 milijona evrov. Predvideno je tudi sofinanciranje z evropskimi sredstvi iz Instrumenta za povezovanje Evrope v višini 3,62 milijona evrov. Začetek del je predviden v mesecu avgustu 2022, gradnja pa bo trajala 10 mesecev. Gradbena dela, ki jih bo izvedel konzorcij podjetij SŽ-ŽGP Ljubljana d. d. in GH Holding, d. o. o. bodo zajemala gradnjo novega otočnega perona z nadstrešnico ter obnovo tirov in tirnih naprav. Za varen prehod do otočnega perona bo zgrajen nov podhod z dvigali, ki bo prilagojen funkcionalno oviranim in invalidnim osebam ter kolesarjem Prav tako bo urejeno parkirišče, prenovljene signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave ter vozna mreža.

Zatem je bila podpisana pogodba v višini 7.427.757,71 evra, poleg Bojana Tičarja sta bila podpisnika še predsednik uprave SŽ-ŽGP Ljubljana d.d. Anton Žagar ter Boštjan Hernavs iz družbe GD Holding d.o.o..

Udeleženci so si lahko ogledali Muzej južne železnice Šentjur pod vodstvom Mihaela Bučarja, dogodek je povezovala Polonca Jazbinšek, z diatonično harmoniko pa ga je popestril mladi Matej Ilek iz GŠ skladateljev Ipavcev Šentjur, kjer je njegov mentor Franci Kolar.

Občina Šentjur