Odlična novica za starše!

Vrtec bo s 1. septembrom za vse otroke ponovno brezplačen. Včeraj so namreč poslanci potrdili predlog vlade, s katerim se ponovno uvaja brezplačen vrtec za:

  • drugega otroka, če sta hkrati v vrtec vpisana dva otroka iz iste družine ter
  • tretjega in vse nadaljnje otroke, ne glede na to, koliko jih je iz te družine vpisanih v vrtec.

Obenem so poslanci sprejeli še določbo, po kateri je prepovedano opravljanje predšolske vzgoje in varstva otrok vsem fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok.

So pa iz določbe o prepovedi izvzete pravne in fizične osebe, ki izvajajo le storitve, namenjene predšolskim otrokom, če se izvajajo tako, da njihov namen ni varstvo predšolskih otrok. Kot primeri takšnih storitev so organizacija rojstnodnevnih zabav, tečaji tujih jezikov in podobno, to bo podrobneje opredeljeno v podzakonskem predpisu.

 

M.I.