Državni zbor je dne 28. 4. 2020 sprejel zakon, ki turističnim agencijam za potovalne aranžmaje, ki so bili odpovedani zaradi epidemije COVID-19, omogoča izdajo vrednotnic.

Državni zbor je dne 28. 4. 2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki, med drugim, uvaja vrednotnice na področju potovalnih aranžmajev, ki so bili odpovedani zaradi koronavirusa. Zakon je bil dne 30. 4. 2020 objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/2020, veljati pa je začel naslednji dan po objavi, 1. 5. 2020.

Z omenjenim zakonom se določa, da se v primerih, ko pogodba o paketnem potovanju zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih povzroča epidemija, ni izpolnjena, šteje, da organizator potovanja izpolni svojo obveznost glede vračila vseh plačil iz šestega in osmega odstavka 57.f člena ter 1. točke 57.g člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2, 114/2006-ZUE, 126/2007, 86/2009, 78/2011, 38/2014, 19/2015, 55/2017-ZKolT in 31/2018), če potrošniku izda vrednotnico v višini vseh plačil. Vrednotnica se glasi na prinosnika in omogoča unovčljivost v 24 mesecih od izdaje. Če potrošnik izdane vrednotnice ne unovči v 24 mesecih od izdaje, lahko v 14 dneh po preteku tega obdobja od organizatorja potovanja zahteva, da mu v 14 dneh od prejema zahtevka vrne znesek, na katerega se glasi vrednotnica.

Za izdano vrednotnico jamči organizator potovanja z vsem svojim premoženjem.

Če se potrošnik ne strinja z izdajo vrednotnice, lahko od organizatorja potovanja zahteva vračilo vseh plačil, pri čemer organizator potovanja potrošniku vrne vsa plačila v dvanajstih mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije.

Vrednotnice se lahko izdajo za vsa potovanja, ki so bila odpovedana zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih je povzročila epidemija COVID-19, torej tudi za tista potovanja, ki so bila odpovedana pred uveljavitvijo omenjenega zakona.

Vir: Tržni inšpektorat Republike Slovenije